Give For Good

Investeringen

We hebben drie prioriteiten bij het beleggen van je donaties voor goede doelen: veiligheid, ethiek en rendement.

Veiligheid

Beleggingen op een veilige manier beheren is onze hoogste prioriteit. Om dit te bereiken nemen we de volgende maatregelen.

Ethisch, duurzaam en maatschappelijk

Alle beleggingen bij Give for Good gebeuren volgens 'verantwoorde' beleggingswaarden. 'Verantwoord beleggen' betekent dat bij de beleggingen rekening wordt gehouden met ethische, duurzame en sociale normen.

your impact on charities

Hoog rendement

Tenslotte is het een prioriteit voor ons om elk jaar een goed rendement voor de goede doelen te genereren.

ESG + SRI: Verantwoord beleggen in de praktijk

Verantwoord beleggen

We doen onze beleggingen ‘verantwoord’ — d.w.z. ethisch, duurzaam en maatschappelijk verantwoord — door te kiezen voor een ESG of SRI beleggingsfonds. ESG staat voor Environmental, Social, and Governance (ESG) en SRI staat voor Socially Responsible Investment (SRI). In deze fondsen worden bedrijven in bepaalde sectoren uitgesloten (zoals wapens, tabak, gokken en olie en gas). Ook wordt er meer gewicht toegekend aan bedrijven die beter presteren op ESG of SRI indicatoren.
Ter info: ESG en SRI beleggingen genereren hetzelfde (of zelfs beter) rendement als aandelen in het algemeen. (De gemiddelde rente per jaar op aandelen in het algemeen was 7,0% in de afgelopen 150 jaar, al gecorrigeerd voor inflatie.)

SDGs

Investeringsfonds

Investerings-fonds

In overeenstemming met de bovenstaande beleggingswaarden worden de donaties geïnvesteerd in het iShares MSCI World SRI beleggingsfonds. Dit fonds krijgt bij ons beleggingsplatform van ABN AMRO de hoogste score op het gebied van duurzaam, sociaal en verantwoord beleggen. Zie hier voor de methodologie van de ABN om deze score te berekenen.

iShares zelf omschrijft dit fonds als volgt: 

Dit fonds is een goede keuze omdat:

1. Het geeft je toegang tot wereldwijde markten met de nadruk op bedrijven met de hoogste ESG-scores (ecologie, sociaal en governance).

2. Met uitgebreidere criteria voor milieu door aanvullende filtering van bedrijven die betrokken zijn bij de sectoren Ketelkool, Oliezanden, Olie en Gas, Energieopwekking en Ketelkool- en Oliezandreserves.

Het Fonds streeft ernaar de prestatie van een index te volgen die is samengesteld uit bedrijven in ontwikkelde markten die voldoen aan bepaalde ecologische, sociale en governance criteria (ESG): de MSCI WORLD SRI Select Reduced Fossil Fuel Index.

Hieronder kun je zien hoeveel het fonds belegt in specifieke sectoren als wapens, tabak, olie en kool.