Investeringen

Wij hebben drie prioriteiten bij het investeren van jouw donaties voor het goede doel: veiligheid, ethiek en hoge rente.

Veiligheid

Beleggingen op een veilige manier beheren is onze hoogste prioriteit. Daartoe nemen we verschillende maatregelen:

 • We investeren zelf niet in bedrijven, het enige wat we doen is de beste beleggingsfondsen kiezen
 • Voor de keuze van de beleggingsfondsen gebruiken we de scoringsmethode voor beleggingsfondsen van onze bank ABN AMRO

Ethisch, duurzaam en sociaal

Alle investeringen bij Give For Good worden gedaan in overeenstemming met 'verantwoorde' beleggingswaarden. Verantwoord beleggen betekent dat ethische, duurzame en sociale normen in aanmerking worden genomen bij de investeringen.

jouw invloed op goede doelen

Hoge rente

Tenslotte maken we er een prioriteit van om elk jaar een hoge rente te genereren voor de goede doelen.

ESG + SRI: Verantwoord beleggen in de praktijk

Verantwoord beleggen

In de praktijk maken we onze investeringen 'verantwoord' - d.w.z. ethisch, duurzaam en sociaal - door te kiezen voor een ESG of SRI beleggingsfonds. ESG staat voor Environmental, Social en Governance (ESG) en SRI staat voor Socially Responsible Investment (SRI). In deze fondsen worden bedrijven in bepaalde sectoren zijn uitgesloten (zoals wapens, tabak en gokken), plus er wordt meer gewicht toegekend aan bedrijven die beter presteren op ESG- of SRI-scores. Voor info: ESG- en SRI-beleggingen hetzelfde (of zelfs een beter) rendement opleveren als aandelen in het algemeen. (De gemiddelde rente per jaar op aandelen in het algemeen was 7.0% in de afgelopen 150 jaar, al gecorrigeerd voor inflatie).
SDG's

Beleggingsfondsen

Donaties worden belegd in zes beleggingsfondsen om een goede spreiding te bereiken. Deze fondsen zijn geselecteerd omdat ze allemaal de hoogste ESG-score in hun klasse hebben in de ABN AMRO's scoringsmethode voor beleggingsfondsen, ze hebben lage jaarlijkse kosten, en ze hebben voldoende liquiditeit (wat betekent dat ze een goede omvang hebben, waardoor ze betrouwbaarder en gemakkelijker verhandelbaar zijn). Zie hier voor de methode van de ABN om de ESG-scores te berekenen (de scores worden verstrekt door Sustainalytics).

Vier van de fondsen zijn wereldwijde duurzame beleggingsfondsen met aandelen uit ontwikkelde landen:

 • Amundi Index MSCI World SRI ETF
 • BNP Easy MSCI World SRI Paris-Aligned ETF
 • iShares MSCI World SRI ETF
 • UBS ETF MSCI World SRI ETF
Deze ETF's bevatten vooral aandelen van grotere bedrijven, terwijl aanzienlijke percentages beursgenoteerde bedrijven middelgroot (mid-cap) of kleinschalig (small-cap) zijn. Om hiervoor te corrigeren, beleggen we ook in de volgende small- en mid-cap SRI ETF:
 
 • UBS MSCI World Small Cap Socially Responsible ETF.
Verder bevatten alle bovenstaande ETF's alleen aandelen van bedrijven in ontwikkelde landen, terwijl 12,5% van de bedrijven zich in ontwikkelingslanden bevindt. Daarom beleggen we ook in de volgende SRI ETF die zich specifiek richt op opkomende economieën:
 
 •  UBS MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select ETF.
Deze ETF's zijn allemaal goede beleggingskeuzes omdat:
 1. Ze sluiten investeringen uit in bedrijven die betrokken zijn bij sectoren als wapens, tabak, gokken, olie en steenkool.
 2. Ze bevatten extra maatregelen (extra selecties of tilts) om bedrijven te selecteren die het beste scoren op ESG/SRI-indicatoren.
 3. Ze beleggen in een groot aantal bedrijven en zorgen zo voor een uitstekende diversificatie. Alle aandelen-ETF's zijn zogenaamde 'index-fondsen'.
 4. Ze hebben allemaal zeer lage jaarlijkse kosten.
 5. Ze zijn allemaal voldoende vloeibaar.

Hieronder zie je een voorbeeld van hoeveel de iShares MSCI World SRI ETF belegt in verschillende specifieke sectoren zoals wapens, tabak, olie en kolen. Soortgelijke overzichten zijn beschikbaar in de beleggingsdetails van elk van de ETF's waarin we beleggen.

nl_NLNederland