FAQ: de 50-50 methode

Wat is de 'Give For Good 50-50 methode'?

De 'Give For Good 50-50 methode' is misschien wel het belangrijkste (en leukste!) onderdeel van Give For Good. In het kort komt het erop neer dat na aftrek van een percentage voor onze operationele kosten om Give For Good te runnen, 50% van de rente op je donatie wordt elk jaar overgemaakt naar het goede doel dat je hebt gekozen..

Dus stel dat je 100 dollar investeert voor je favoriete goede doel. Laten we zeggen dat er in het eerste jaar 10% rendement is. Dan:

  • 4,75 dollar wordt overgemaakt naar het goede doel waarvoor je de donatie hebt geïnvesteerd
  • 4,75 dollar wordt toegevoegd aan de oorspronkelijke 100 dollar. Op deze manier wordt de rente voor volgend jaar niet gemaakt over 100 dollar, maar over 104,50 dollar!
  • 0,50 dollar wordt naar ons overgemaakt op Give For Good om onze operationele kosten te dekken

De reden om deze 50-50 methode te gebruiken is dat de goede doelen op deze manier elk jaar een beetje meer krijgen. De methode genereert een "rente-op-rente" effect. Dit heeft tot gevolg dat je geïnvesteerde donatie, en daarmee het geld dat elk jaar naar het goede doel wordt overgemaakt, exponentieel groeit. Dus op basis van jouw eenmalige donatie krijgt het goede doel niet alleen altijd-blijvend financiële steun, maar het krijgt een altijd-groeiend hoeveelheid!

We kunnen uitrekenen hoeveel steun een goed doel zou hebben gekregen als iemand 100 jaar geleden 10 dollar voor dat goede doel had geïnvesteerd met deze 50-50 methode. Zonder de 50-50 methode (wat betekent dat elk jaar 100% van de rente naar het goede doel wordt overgemaakt), zou een geïnvesteerd bedrag van 10 dollar in 1920 hebben geresulteerd in 80 dollar steun voor het goede doel van 1920 tot 2020.

Met de 50-50 methodezou de steun voor het goede doel nog groter zijn geweest. In de grafiek hieronder zie je de wiskunde die dit laat zien. Het gedoneerde bedrag van $10 in 1920 zou hebben geresulteerd in $286 aan steun voor een goed doel van 1920 tot 2020, in plaats van $80 - meer dan 3 keer zoveel! (Dit bedrag is iets groter dan de $213 die je ziet in de video en grafiek onderaan deze pagina. onze homepage, want daar gebruikten we de gemiddelde rente van 1871 tot 2021, 7%. De gemiddelde rente van 1920 tot 2020 was iets hoger dan dat, 7,6%).

Bron: gegevens gebaseerd op Robert R. Shiller, Stock Market Data Used in "Irrational Exuberance" Princeton University Press, 2000, 2005, 2015, bijgewerkte gegevens, oorspronkelijk verkrijgbaar bij het Department of Economics van Yale University (hier), ook opgeslagen op onze eigen website (hier). De aanpassingen van Give For Good kunnen ook worden gedownload van onze website (hier).

nl_BENederlands (België)