Privacybeleid

De bescherming van je persoonlijke gegevens is erg belangrijk voor ons en we zullen je gegevens alleen gebruiken om onze diensten aan je te kunnen leveren, om je een betere gebruikerservaring te geven en om onze diensten te verbeteren. Wij gaan zorgvuldig om met je persoonsgegevens en handelen binnen de grenzen van de wet, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Om ons privacybeleid transparant te houden, hebben we deze privacyverklaring opgesteld.

Verantwoordelijkheid

Give For Good is een project van Stichting Give For Good. Stichting Give For Good (ingeschreven onder nummer 77769996 bij de Nederlandse Kamer van Koophandel, tevens onder haar Nederlandse naam Stichting ToekomstFonds) is de verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Mocht u vragen of klachten hebben, dan kunt u deze richten aan .

Welke gegevens verzamelt Stichting Give For Good?

Voor- en achternaam

Stichting Give For Good verzamelt je voor- en achternaam (als je die opgeeft) in de volgende situaties:

 • Je maakt een profiel aan op de website;
 • Je plaatst een commentaar op de website;
 • Je doet een donatie;
 • Je neemt contact op met Stichting Give For Good.

Adresgegevens

Stichting Give For Good verzamelt jouw adresgegevens in de volgende situaties:

 • Je maakt een profiel aan op de website en verstrekt deze gegevens;
 • Je doet een donatie.

E-mailadres

Stichting Give For Good verzamelt jouw e-mailadres in de volgende situaties:

 • Je maakt een profiel aan op de website;
 • Je plaatst een commentaar op de website;
 • Je doet een donatie;
 • Je neemt contact op met Stichting Give For Good via e-mail.

IP-adres

Stichting Give For Good verzamelt je IP-adres in de volgende situaties:

 • Je gebruikt de website;
 • Je maakt een profiel aan op de website;
 • Je plaatst een commentaar op de website;
 • Je doet een donatie.

Hoe verzamelt Stichting Give For Good jouw gegevens?

Stichting Give For Good kan jouw persoonsgegevens op verschillende manieren verkrijgen. In de meeste van deze gevallen krijgen we de gegevens rechtstreeks van jou, omdat je ze zelf aan Stichting Give For Good verstrekt.

Stichting Give For Good maakt op haar website gebruik van cookies. Stichting Give For Good gebruikt alleen cookies die noodzakelijk zijn voor het gebruik van de website. Gebruik van de website van Stichting Give For Good wordt beschouwd als toestemming voor het gebruik van cookies. Het staat je vrij om cookies uit te schakelen via je internetbrowser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal functioneert.

Stichting Give For Good verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor gespecificeerde en vooraf bepaalde doeleinden als noodzakelijk voor:

 • het bijhouden van gegevens en het onderhouden van eventuele communicatie met jou;
 • archiveringsdoeleinden, waarbij de gegevens kunnen worden gebruikt in gerechtelijke procedures of voor statistische doeleinden;
 • het nakomen van wettelijke verplichtingen;
 • het voorkomen van fraude;
 • je een terugkerende nieuwsbrief sturen;
 • het delen van je gegevens met het goede doel waaraan je doneert (als je daarom vraagt en we je toestemming daarvoor hebben).

Wat is de rechtsgrondslag voor het gebruik van uw persoonsgegevens?

Stichting Give For Good verwerkt jouw persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden:

 • Je hebt toestemming gegeven. We vragen je alleen om toestemming als dat nodig is voor de verwerking van je persoonsgegevens. Je kunt deze toestemming altijd intrekken. Hoe je dat kunt doen staat beschreven in deze privacyverklaring;
 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst zoals beschreven in de Donatievoorwaarden;
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe lang bewaart Stichting Give For Good je gegevens?

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden zo lang bewaard als nodig is om onze dienstverlening zorgvuldig en volledig uit te voeren en om te voldoen aan wettelijke eisen die ons worden opgelegd, waaronder de archiveringsplicht van de Nederlandse Belastingdienst.

Wanneer en hoe deelt Stichting Give For Good persoonsgegevens met derden?

Behalve zoals vermeld in dit privacybeleid, worden je persoonlijke gegevens niet verhuurd, verkocht of anderszins gedeeld met of verstrekt aan derden. Stichting Give For Good kan je persoonlijke gegevens alleen met derden delen wanneer je daarvoor toestemming hebt gegeven, zoals met het goede doel waaraan je doneert.

Stichting Give For Good verstrekt persoonsgegevens aan wetshandhavingsinstanties of fraudebestrijdingsorganisaties wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Wat zijn je rechten?

Je hebt het recht op:

 • zie je gegevens;
 • fouten in je gegevens laten corrigeren;
 • verouderde gegevens te corrigeren;
 • je toestemming intrekken;
 • bezwaar maken tegen bepaald gebruik van je gegevens;
 • uitleg vragen over het gebruik van je gegevens;
 • je gegevens volledig laten wissen.

Met Stichting Give For Good krijg je toegang tot je eigen accountpagina. Op deze pagina kun je je gegevens bekijken en desgewenst wijzigen. Andere verzoeken kun je indienen via ons contactformulier. We zullen je verzoek binnen een maand behandelen. Bij bovengenoemde verzoeken zullen we je vragen je te identificeren, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van een verkeerde persoon wijzigen of verwijderen.

Als u een klacht heeft over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, horen wij dat graag van u, zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken. Neem dan contact met ons op via of +31 (0)85 0041 439.

Hoe zorgt Stichting Give For Good voor een vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens?

Stichting Give For Good gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens en neemt daartoe passende technische en organisatorische maatregelen, zodat de persoonsgegevens worden beschermd. Stichting Give For Good deelt persoonsgegevens alleen in overeenstemming met dit Privacybeleid en alleen met derden wanneer dit rechtmatig en zorgvuldig is.

Om je persoonsgegevens te beschermen, nemen we passende beveiligingsmaatregelen. Een donatie doe je bijvoorbeeld altijd via een beveiligde betaalomgeving. Zo krijgen anderen niet de kans om je transacties stiekem waar te nemen. Via SSL (Secure Socket Layers) worden je transactiegegevens versleuteld over het internet verstuurd. Je herkent een beveiligde SSL-verbinding aan de https:// in je adresbalk.

Wijzigingen in ons privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid.

Hoe kun je in contact komen met het College Bescherming Persoonsgegevens?

Wij helpen je graag als je klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij het College Bescherming Persoonsgegevens over onze verwerking van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met het College Bescherming Persoonsgegevens.

Hoe kun je in contact komen met Stichting Give For Good?

Voor vragen, opmerkingen of klachten over ons privacybeleid kun je contact opnemen met Stichting Give For Good. Onze contactgegevens zijn als volgt:

Give For Good Stichting
Vredenburg 40
3511 BD Utrecht
085-0041439

nl_NLNederland